Çfarë është Albergo Diffuso dhe pse është model i përshtatshëm për Shqipërinë?

Çfarë është Albergo Diffuso dhe pse është model i përshtatshëm për Shqipërinë?
Ky model, i ideuar nga Prof. Giancarlo Dall’Ara synon transformimin e fshatrave të braktisur në qendra autentike turistike, ku turisti ka mundësinë të përjetojë kulturën, historinë, natyrën dhe stilin e jetesës lokale. Nisma stimulon aktivitetin ekonomik dhe ndal shpopullimin e zonave rurale.
Gjatë vitit 2020, RisiAlbania ftoi Associazione Nazionale Alberghi Diffusi të eksploronte idenë e zgjerimit të modelit të tyre në Shqipëri dhe të kryente një vlerësim të plotë të disa fshatrave shqiptarë. Ekipi vlerësoi zonën historike brenda Kalasë Mesjetare të Krujës si më të përshtatshme për këtë fazë.
Faleminderit Prof. Giancarlo Dall’Ara për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm, si dhe të gjithë ekipin.
Mësoni më shumë duke ndjekur intervistën me Olsi Pengili, Administrator i Albergo Diffuso Kruja për të mësuar më shumë mbi #potencialin e turizmit të qëndrueshëm në Krujë.
What is Albergo Diffuso and why is it suitable in Albania?
This model, created by Prof. Giancarlo Dall’Ara aims to transform abandoned villages in authentic touristic centers, where the tourist has the possibility to experience the culture, history, nature, and local lifestyles.
The initiative stimulates economic activity, and halts the depopulation of rural areas.
Earlier in 2020, #RisiAlbania invited Associazione Nazionale Alberghi Diffusi to explore the idea of expanding their model in Albania, and to conduct thorough assessment of some Albanian villages. The team assessed the area of the historical hamlet inside the Medieval Castle of Kruja as the most suitable one.
Special thanks to Prof. Giancarlo Dall’Ara for hir continuous support and committment.

(thks RisiAlbania)

GDA Giancarlo Dall'Ara Consulenze e progetti di marketing
Palazzo Maffei - 47866 Sant'Agata Feltria (RN)
tel. 0541 929777, fax 0541 929744 e-mail: giancarlo.dallara@gmail.com
Cookie Policy